Uszczelki pokrywy zaworów

Systemy uszczelnień w pojazdach silnikowych, między innymi rolniczych czy budowlanych, odgrywają wiele ważnych ról. Nie inaczej jest w przypadku uszczelki pokrywy zaworów. Zobacz, jaką funkcję spełnia to uszczelnienie i jak powinna odbywać się prawidłowa wymiana uszczelki pokrywy zaworów.

Jest 116 produktów.

Czym jest uszczelka pokrywy zaworów?

Zawory silnikowe są elementem silnika, który umieszczony jest w głowicy jednostki napędowej lub w bloku silnika. Sterują one przepływem powietrza, spalin czy mieszanki paliwowo-powietrznej, w zależności od tego, w jakim pojeździe są montowane. Wyróżnia się przy tym zawory ssące, nazywane dolotowymi, oraz zawory wydechowe, nazywane również wylotowymi. Zawór ssący w silniku powinien otwierać się przy odpowiednim momencie występującym w cyklu ssania silnika. Ma to na celu zassanie mieszanki paliwowo-powietrznej lub samego powietrza do cylindra silnika. Dopiero po jego wypełnieniu mieszanką lub powietrzem następuje jego zamknięcie, by te mogły zostać sprężone.

Inne zadanie w silniku spalinowym ma zawór wydechowy, który otwiera się i powoduje, że gazy rozprężone w suwie mają drogę ucieczki. Po wyrzuceniu spalin z cylindra zawór wylotowy zamyka się.

Zawory znajdują się pod pokrywą, która zabezpieczona jest odpowiednią uszczelką. Uszczelka pod pokrywą zaworów chroni jeden z umieszczonych najwyżej silnika podzespołów. Metalowa pokrywa zaworów w styku z metalowym blokiem silnika bez uszczelki nie miałaby odpowiednio szczelnego połączenia. Z uszczelką pod pokrywę zaworów silnika jest to jak najbardziej możliwe.

Rola uszczelki pokrywy zaworów

Uszczelka pokrywy zaworów, czy też po prostu uszczelka zaworów, nazywana jest także uszczelką pod klawiaturę. Najczęściej powstaje z trwałej gumy lub korka, tworząc elastyczne połączenie o pewnym stopniu sprężystości. Ważne jest to, by materiał, z którego zrobiona jest uszczelka pokrywy zaworów, był odporny na działanie wysokiej temperatury. W takich bowiem warunkach działa.

Głównym celem umieszczenia uszczelki pokrywy zaworów jest zapewnienie szczelnego połączenia pomiędzy dwoma elementami, mianowicie pokrywą zaworów i głowicą silnika. Dzięki odpowiednio dobranej uszczelce pokrywy zaworów można skutecznie zapobiegać przedostawaniu się oleju silnikowego spod pokrywy i poprawnie zrealizować proces smarowania całego układu sterowania zaworami. Jeśli uszczelka jest w odpowiednim stanie, gwarantuje nieprzerwaną pracę jednostki napędowej, jej wysoką wydajność i sprawność funkcjonowania.

Podczas dokręcania pokrywy zaworów do silnika gumowa czy korkowa uszczelka pokrywy zaworów silnika w niewielkim zakresie odkształca się, ale nie jest przerywana jej ciągłość, dlatego nadal zapewnia szczelne połączenie.

Usterki w zakresie uszczelek pokrywy zaworów

Niestety, ale uszczelki pokrywy zaworów często ulegają zużyciu, ponieważ są mocno eksploatowane. W takim wypadku przy pierwszych objawach rozszczelnienia systemu należy sprawdzić, w jakim stanie znajduje się uszczelka pod pokrywą zaworów.

Do objawów tych zalicza się zużywanie przez pojazd rolniczy czy budowlany większej ilości oleju silnikowego niż zwykle oraz pojawienie się zewnętrznych wycieków oleju. Może być to spowodowane uszkodzeniem uszczelki pod pokrywą zaworów silnika, ponieważ należy pamiętać, że działa na nią wysoka temperatura naprzemiennie z niską. Nie wpływa to na nią korzystnie. Z czasem uszczelka pokrywy zaworów może stać się twarda i krucha, a także ulec punktowemu uszkodzeniu.

Wymiana uszczelki pokrywy zaworów

Jeśli powodem wycieków i nadmiernego zużycia oleju silnikowego w maszynie czy pojeździe jest nieszczelna pokrywa zaworów, będzie trzeba wymienić jej uszczelkę. Uszkodzoną uszczelkę pokrywy zaworów trzeba usunąć i wymienić na nową właściwie tylko wtedy, gdy zauważysz spod niej wyciek. Nie jest to skomplikowane zadanie. Niekiedy demontaż uszczelki pod pokrywę zaworów będzie wymagał również chwilowego usunięcia innych podzespołów silnika. Po oczyszczeniu pokrywy zaworów i dopasowaniu odpowiedniej uszczelki można ją zamontować.

W przypadku gdy potrzebujesz kupić odpowiednią do pojazdu rolniczego czy budowlanego, wysokiej klasy uszczelkę pod pokrywę zaworów, zobacz, jakie uszczelki jesteśmy w stanie Ci zaoferować. Jeśli nie jesteś pewny co do tego, jaka uszczelka będzie w Twoim przypadku odpowiednia, nasi sprzedawcy po rozpoznaniu problemu i przedstawieniu modelu oraz marki pojazdu dopasują do nich uszczelkę pod pokrywę zaworów.

Bardzo ważne jest, by uszczelka pokrywy zaworów idealnie do niej przylegała i zapewniała szczelne połączenie do górnej części silnika. Pokrywa zaworów po zainstalowaniu nowej uszczelki nie może znajdować się w nieprawidłowym położeniu, ponieważ szybko dojdzie do kolejnych wycieków, których skutki tak naprawdę są trudne do przewidzenia.

Zobacz również:

Uszczelnienia zaworów

Uszczelki bloku silnika